• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy stanowi przywilej, który udzielany jest wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jest to dodatek, którego pracownik nie może się zrzec, ani który nie może zostać przez niego przekazany innemu pracownikowi. W czasie urlopu płatnego pracownik otrzymuje takie samo wynagrodzenie jakie przysługiwałoby mu gdyby był w pracy. Jeżeli jego wypłata zależy od […]

Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy

Czy pandemia oraz jej skutki obniżenia wymiaru czasu pracy wpłynąć na liczbę dni urlopu wypoczynkowego? Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Pracodawca powinien liczyć się z konsekwencjami nieudzielenia urlopu lub nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zmniejszenie wymiaru czasu pracy skutkuje zmniejszeniem nie tylko wynagrodzenia ale także urlopu. […]

Kontakt