• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Obniżona wpłata do PPK

Zgodnie z ustawa o PPK, pracownik dokonywać musi wpłaty podstawowego finansowania do PPK, która wynosi 2% jego wynagrodzenia. Uczestnik ma jednak uprawnienie do obniżenia wpłaty, ze względu na niskie wynagrodzenie. Niższa opłata podstawowa do PPK możliwa jest, w przypadku gdy wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 […]

Kontakt