• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Czym jest i kto powinien się zarejestrować w BDO?

Baza BDO  jest prowadzona w systemie teleinformatycznym. Rejestr BDO jest prowadzony przez marszałka województwa. Zasady prowadzenia zostały uregulowane w ustawie o odpadach. Zgodnie z ustawą rejestr gromadzi m.in. informacje o: wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach,  rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach, rodzaju i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych procesach […]

Kontakt