• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Prawo pracownika do urlopu ojcowskiego

Ojcowie, którzy zatrudnieni są w firmie na podstawie umowy o pracę mają prawo do zachowania szeregu uprawnień związanych z rodzicielstwem, czyli między innymi urlop ojcowski czy urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia się dziecka. Ojciec ma możliwość uzyskania urlopu, pod warunkiem, że matka zdecyduje się zrezygnować z części własnego urlopu lub przebywa w szpitalu. Zasady urlopu […]

Czy mogę “od tak” wziąć urlop na żądanie? – prawa pracownika względem stosunku pracy

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują cztery dni urlopu na żądanie. Są to dni wolne, których pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi w wyznaczonym terminie. O zamiarze skorzystania z urlopu pracownik powinien poinformować pracodawcę najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Prawo do urlopu na żądanie ustanowione zostało przez Kodeks Pracy i stanowi obowiązek każdego […]

Kontakt