• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy stanowi przywilej, który udzielany jest wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jest to dodatek, którego pracownik nie może się zrzec, ani który nie może zostać przez niego przekazany innemu pracownikowi. W czasie urlopu płatnego pracownik otrzymuje takie samo wynagrodzenie jakie przysługiwałoby mu gdyby był w pracy. Jeżeli jego wypłata zależy od […]

Urlop bezpłatny

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii maksymalnej długości trwania urlopu bezpłatnego. Jego długość zależy tylko i wyłącznie od pracownika i pracodawcy. Urlop bezpłatny może trwać jeden dzień lub nawet kilka lat. W przypadku obowiązkowych urlopów, które są przewidziane w przepisach, okres ich trwania jest uregulowany prawnie. Podczas udzielania urlopu dłuższego niż 3 miesiące należy uwzględnić […]

Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy

Czy pandemia oraz jej skutki obniżenia wymiaru czasu pracy wpłynąć na liczbę dni urlopu wypoczynkowego? Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Pracodawca powinien liczyć się z konsekwencjami nieudzielenia urlopu lub nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zmniejszenie wymiaru czasu pracy skutkuje zmniejszeniem nie tylko wynagrodzenia ale także urlopu. […]

Kontakt