• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Prawo pracownika do urlopu ojcowskiego

Ojcowie, którzy zatrudnieni są w firmie na podstawie umowy o pracę mają prawo do zachowania szeregu uprawnień związanych z rodzicielstwem, czyli między innymi urlop ojcowski czy urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia się dziecka. Ojciec ma możliwość uzyskania urlopu, pod warunkiem, że matka zdecyduje się zrezygnować z części własnego urlopu lub przebywa w szpitalu. Zasady urlopu […]

Kontakt