• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski został wprowadzony naprzeciw osobom, które chcą powiększyć rodzinę. Co istotne, urlop ten przysługuje zarówno matce, jak i ojcu, stąd właśnie jego nazwa: rodzicielski. Z urlopu tego można skorzystać bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, w wymiarze 32 bądź 34 tygodnie w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. W przypadku, gdy z urlopu […]

Urlop macierzyński 

Urlop macierzyński przysługuje pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Rozpoczyna się w dniu porodu, a jego wymiar zależy od tego, ile pracownica urodziła dzieci przy jednym porodzie. jedno dziecko – 20 tygodni, dwójka dzieci – 31 tygodni, trójka dzieci – 33 tygodnie, czwórka dzieci – 35 tygodnie, piątka i więcej dzieci – […]

Prawo pracownika do urlopu ojcowskiego

Ojcowie, którzy zatrudnieni są w firmie na podstawie umowy o pracę mają prawo do zachowania szeregu uprawnień związanych z rodzicielstwem, czyli między innymi urlop ojcowski czy urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia się dziecka. Ojciec ma możliwość uzyskania urlopu, pod warunkiem, że matka zdecyduje się zrezygnować z części własnego urlopu lub przebywa w szpitalu. Zasady urlopu […]

Kontakt