• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Urlop bezpłatny

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii maksymalnej długości trwania urlopu bezpłatnego. Jego długość zależy tylko i wyłącznie od pracownika i pracodawcy. Urlop bezpłatny może trwać jeden dzień lub nawet kilka lat. W przypadku obowiązkowych urlopów, które są przewidziane w przepisach, okres ich trwania jest uregulowany prawnie. Podczas udzielania urlopu dłuższego niż 3 miesiące należy uwzględnić […]

Kontakt