• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to forma umowy cywilnej, która tuż obok umowy zlecenie stanowi najczęściej spotykaną formę umowy w obrocie prawnym. Umowę o dzieło charakteryzuje to, że w jej rezultacie ma coś powstać. Nie określa ona zatem czasu pracy, jaki należy poświęcić dla osiągnięcia określonego efektu. Liczy się wyłącznie rezultat. Dzieło w rozumieniu prawnym to charakterystyczny […]

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, których zasady regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. Przedmiotem zlecenia jest zobowiązanie jednej osoby do wykonania określonej czynności prawnej dla innego podmiotu. Warunki podejmowanych działań zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy regulowane są zapisami w umowie. Strony umowy zlecenia: – osoby fizyczne – osoby prawne Warunkiem jest, aby posiadały zdolność do czynności prawnych. […]

Kontakt