• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna

Wyjaśniamy jaka jest różnica pomiędzy umową zlecenie i umową o pracę, czym charakteryzuje się każda z nich i na co zwrócić uwagę podczas nawiązywania współpracy i zawierania umowy z przyszłym pracodawcą. Umowa o pracę definicja Umowa o pracę to dokument funkcjonujący w oparciu o przepisy Ustawy – Kodeks pracy. Nawiązywany na jej podstawie stosunek jest […]

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to forma umowy cywilnej, która tuż obok umowy zlecenie stanowi najczęściej spotykaną formę umowy w obrocie prawnym. Umowę o dzieło charakteryzuje to, że w jej rezultacie ma coś powstać. Nie określa ona zatem czasu pracy, jaki należy poświęcić dla osiągnięcia określonego efektu. Liczy się wyłącznie rezultat. Dzieło w rozumieniu prawnym to charakterystyczny […]

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, których zasady regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. Przedmiotem zlecenia jest zobowiązanie jednej osoby do wykonania określonej czynności prawnej dla innego podmiotu. Warunki podejmowanych działań zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy regulowane są zapisami w umowie. Strony umowy zlecenia: – osoby fizyczne – osoby prawne Warunkiem jest, aby posiadały zdolność do czynności prawnych. […]

Kontakt