• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna

Wyjaśniamy jaka jest różnica pomiędzy umową zlecenie i umową o pracę, czym charakteryzuje się każda z nich i na co zwrócić uwagę podczas nawiązywania współpracy i zawierania umowy z przyszłym pracodawcą. Umowa o pracę definicja Umowa o pracę to dokument funkcjonujący w oparciu o przepisy Ustawy – Kodeks pracy. Nawiązywany na jej podstawie stosunek jest […]

Płaca minimalna w 2022 roku

Płaca minimalna stanowi odgórnie ustalony przez Państwo najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę na umowie o pracę w określonym wymiarze czasowy- najczęściej w ciągu 1 miesiąca. Stawka na rok następny ustalana jest przez Radę Ministrów do 15 września danego roku. W 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010zł brutto, po odliczeniach będzie to kwota 2210zł […]

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

W niektórych sytuacjach osoby zatrudnione zobowiązane są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt nawiązania stosunku pracy oraz wysokości wynagrodzenia. Do tego rodzaju sytuacji zaliczamy m.in.: staranie się o przyznanie kredytu – zwiększa zdolność kredytową wnioskodawcy ubieganie się o pożyczkę rządowe dofinansowanie do kursu ubieganie się o alimenty zakup towarów na raty Co powinno zawierać zaświadczenie o […]

Rozwiązanie umowy przez pracownika w trybie natychmiastowym

Często mówi się o tym, że pracodawca rozwiązuje umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Warto jednak zaznaczyć, że prawo do tej decyzji mają również pracownicy. W jakich sytuacjach pracownik ma możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia? Pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym nie później niż 1 miesiąc […]

Praca na dwóch stanowiskach w firmie

Zatrudniając pracownika, pracodawca w umowie o pracę określa na jakim stanowisku będzie pracował i zazwyczaj wpisywane jest tam jedno stanowisko. Należy pamiętać, że nie ma żadnego zakazu, aby pracownik w ramach jednej umowy o prace pracował na dwóch rożnych stanowiskach. W takiej umowie konieczne jest określenie, dla każdego stanowiska: rodzaju pracy, miejsca wykonywania, podziału wymiaru […]

Wszystko o związkach zawodowych

Jak wynika z definicji, związek zawodowy to organizacja zrzeszająca pracowników w celu ich reprezentowania, egzekwowania ich praw i interesów socjalnych i zawodowych. Powstaje ona niezależnie od pracodawcy, na mocy uchwały zawartej przez co najmniej 10 osób. Mogą do niej należeć pracownicy niezależnie od tego jaką umowę posiadają. Najczęściej są to osoby zatrudnione na podstawie umowy […]

Odpowiedzialność pracownicza, a pracownik na umowę o pracę

Pracownik, który podpisuje umowę o pracę równocześnie nabywa określonych praw i obowiązków. Zadania, jakie wykonuje z tytułu umowy o pracę wykonywane muszą być w sposób należyty, utrzymując równocześnie ład i porządek. Jakie wyróżnia się rodzaje odpowiedzialności pracowniczej, które dotyczą pracownika? W specyfice zawierania umowy o pracę, czyli nawiązywania stosunku pracy leży odpowiedzialność za warunki pracy […]

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Jego forma w znacznej mierze zależy od rodzaju zawartej umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy, które ma na celu zakończyć istniejący stosunek pracy. Konieczne jest jednak zastosowanie odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zależy od: – rodzaju zawartej umowy, […]

Jaka jest różnica między umową o pracę a umową cywilnoprawną?

Różnica między umową o pracę, a umową cywilnoprawną dotyczy m.in. charakteru świadczonej pracy, wynagrodzenia, możliwości rozwiązania umowy czy składek ZUS. Umowa o pracę jest umową funkcjonującą na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Oznacza to, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy w określonym miejscu i czasie. Pracodawca natomiast zobowiązuje się do […]

Umowa o pracę – najważniejsze informacje

Jednym ze sposobów nawiązywania stosunku pracy jest umowa o pracę. Czynność ta polega na złożeniu odpowiednich oświadczeń woli przez pracownika oraz pracodawcę – pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wyróżniamy: 1. Umowy bezterminowe – na czas nieokreślony 2. Umowy terminowe – na okres próbny, na czas […]

Kontakt