• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna

Wyjaśniamy jaka jest różnica pomiędzy umową zlecenie i umową o pracę, czym charakteryzuje się każda z nich i na co zwrócić uwagę podczas nawiązywania współpracy i zawierania umowy z przyszłym pracodawcą. Umowa o pracę definicja Umowa o pracę to dokument funkcjonujący w oparciu o przepisy Ustawy – Kodeks pracy. Nawiązywany na jej podstawie stosunek jest […]

Umowa o dzieło, a umowa zlecenie

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretny rezultat.  Przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie przedmiotów bądź ich przerobienie, a także naprawa przedmiotów już istniejących.  Natomiast […]

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to forma umowy cywilnej, która tuż obok umowy zlecenie stanowi najczęściej spotykaną formę umowy w obrocie prawnym. Umowę o dzieło charakteryzuje to, że w jej rezultacie ma coś powstać. Nie określa ona zatem czasu pracy, jaki należy poświęcić dla osiągnięcia określonego efektu. Liczy się wyłącznie rezultat. Dzieło w rozumieniu prawnym to charakterystyczny […]

Kontakt