• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to forma umowy cywilnej, która tuż obok umowy zlecenie stanowi najczęściej spotykaną formę umowy w obrocie prawnym. Umowę o dzieło charakteryzuje to, że w jej rezultacie ma coś powstać. Nie określa ona zatem czasu pracy, jaki należy poświęcić dla osiągnięcia określonego efektu. Liczy się wyłącznie rezultat. Dzieło w rozumieniu prawnym to charakterystyczny […]

Jaka jest różnica między umową o pracę a umową cywilnoprawną?

Różnica między umową o pracę, a umową cywilnoprawną dotyczy m.in. charakteru świadczonej pracy, wynagrodzenia, możliwości rozwiązania umowy czy składek ZUS. Umowa o pracę jest umową funkcjonującą na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Oznacza to, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy w określonym miejscu i czasie. Pracodawca natomiast zobowiązuje się do […]

Kontakt