• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Świadectwo pracy – kto wystawia i dla kogo?

Zakończenie współpracy, która odbywała się na podstawie stosunku pracy z pracownikiem poświadczona musi być świadectwem pracy. Obowiązek wystawienia i doręczenia takiego świadectwa spoczywa w rękach pracodawcy. Do jego zadań należy wyrobienie dokumentu w wyznaczonym terminie, a treść zgodna musi być z wytycznymi, jakie zawarte zostały w odpowiednich przepisach. Świadectwo pracy to dokument, który pozwala na […]

Czym jest i jak wystawić świadectwo pracy?

Od stycznia 2019 roku do wystawionego świadectwa pracy pracodawca dołącza także informację o okresach przechowywania dokumentacji pracowniczej, trybie jej odbioru przez pracownika oraz jej zniszczeniu w przypadku upływu okresu przechowywania. Świadectwo pracy to dokument, który potwierdza zatrudnienie u danego pracodawcy oraz zawierający pewne informacje dotyczące pracownika. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca […]

Kontakt