• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Sprzedaż mieszana

Sprzedaż mieszana, czyli połączenie sprzedaży towarów/usług opodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT w ramach jednej działalności. Przedsiębiorca, który planuje prowadzenie takiej sprzedaży, musi o tym poinformować naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.  Aby wyliczyć prognozowany wskaźnik proporcji, należy prognozowaną kwotę sprzedaży opodatkowanej podzielić przez całość sprzedaży i pomnożyć przez 100%. Jeśli wynik wynosi powyżej 98%, […]

Kontakt