• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Rozwiązanie umowy przez pracownika w trybie natychmiastowym

Często mówi się o tym, że pracodawca rozwiązuje umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Warto jednak zaznaczyć, że prawo do tej decyzji mają również pracownicy. W jakich sytuacjach pracownik ma możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia? Pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym nie później niż 1 miesiąc […]

Kontakt