• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Jak wygląda praca w szczególnych warunkach? – szybsze prawo do emerytury

Praca w tzw. szczególnych warunkach może spowodować, że pracownik wówczas będzie szybciej mógł ubiegać się o prawo do uzyskania świadczenia emerytalnego. Szczególne warunki wymienione zostały w ustawie o emeryturach i rentach oraz w ustawie o emeryturach pomostowych i oznaczają wykonywanie obowiązków zawodowych w warunkach szczególnie obciążających pod względem psychofizycznym człowieka. Uprawnienia emerytalne nabywa się po […]

Kontakt