• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Przechowywanie akt pracowniczych 2019

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia akt pracowników. Wynika to z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach. Za niewłaściwe przechowywanie i prowadzenie akt grozi odpowiedzialność karna. Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą przechowywać dokumentację osobową i płacową pracowników przez 10 lat. Nowe przepisy wprowadzono ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie […]

Kontakt