• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Czym jest i jak wystawić świadectwo pracy?

Od stycznia 2019 roku do wystawionego świadectwa pracy pracodawca dołącza także informację o okresach przechowywania dokumentacji pracowniczej, trybie jej odbioru przez pracownika oraz jej zniszczeniu w przypadku upływu okresu przechowywania. Świadectwo pracy to dokument, który potwierdza zatrudnienie u danego pracodawcy oraz zawierający pewne informacje dotyczące pracownika. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca […]

Zwolnienie lekarskie, a wynagrodzenie?

Zwolnienie lekarskie pracownika z powodu niezdolności do pracy na skutek choroby ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia w miesiącu, w którym ta niezdolność wystąpiła. Jak dokładnie ustalić opłatę z tytułu pracy za okres, kiedy wystąpił brak zdolności do wykonywania czynności? Wynagrodzenie oraz zasiłek przysługuje osobom zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem wypłaty świadczeń z tego tytułu […]

Karta podatkowa – dla kogo?

Warto wiedzieć, że karta podatkowa nie jest formą opodatkowania dostępną dla każdego. Aby móc przy jej pomocy rozliczyć się z fiskusem, przedsiębiorca nie może m.in. wytworzyć wyrobów opodatkowanych akcyzą. Firma musi też funkcjonować na terenie Polski. Dodatkowo, karta podatkowa jest dostępna wyłącznie dla firm prowadzących działalność w zakresie dwunastu działów określonych w obwieszeniu ministra finansów. […]

Zezwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca

Pracodawca chcący zatrudnić w swojej firmie obcokrajowca, musi zmierzyć się z koniecznością wyrobienia dla niego zezwolenia na pracę. Obowiązek ten leży po stronie przedsiębiorcy, gdyż to on zobowiązany jest do złożenia dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim. Posiadanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca jest wymagane w trakcie zawarcia umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Jak to […]

RODO – definicja i funkcjonowanie w społeczeństwie

1. Czym jest RODO? Bez wątpienia jest to jeden z najgłośniejszych i najważniejszych tematów, który ostatnio bardzo głośno „żyje” w środowisku biznesowym. Warto jednak wiedzieć, iż kwestie te dotyczą każdego z nas. Zachęcamy zatem do zapoznania się z dalszą częścią naszego artykułu, w którym znacznie przybliżamy ową kwestię. 2. RODO – definicja Skrót RODO oznacza […]

Kontakt