• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy

Warto zaznaczyć, że ustanie stosunku pracy nie sprawia, że pracodawca nie ma żadnych zobowiązań wobec danego pracownika. Po ustaniu stosunku pracy należy dopełnić kilku ważnych formalności, które wpływają zarówno na bezpieczeństwo firmy jak również pracownika. Istotne jest, że niezależnie od powodu rozwiązania umowy o pracę, pracownik uprawniony jest do korzystania ze świadczeń wynikających z przepisów […]

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

W niektórych sytuacjach osoby zatrudnione zobowiązane są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt nawiązania stosunku pracy oraz wysokości wynagrodzenia. Do tego rodzaju sytuacji zaliczamy m.in.: staranie się o przyznanie kredytu – zwiększa zdolność kredytową wnioskodawcy ubieganie się o pożyczkę rządowe dofinansowanie do kursu ubieganie się o alimenty zakup towarów na raty Co powinno zawierać zaświadczenie o […]

Nieprawidłowa ewidencja czasu pracy – czy można narazić się na karę?

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej ewidencji czasu pracy pracowników, żeby w przypadku kontroli wszystkie dane odpowiadały rzeczywiście przepracowanym godzinom. Warto zaznaczyć, że za wykryte nieprawidłowości w ewidencji czasu pracy pracodawca ponosi karę nałożoną przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Wysokość kary uzależniona jest od stopnia naruszenia przepisów prawnych. Właściwe prowadzenia ewidencji czasu pracy pozwala […]

Bonus dla zaszczepionych pracowników – czy to możliwe?

W celu zachęcenia pracowników do zaszczepienia się na COVID-19 coraz więcej pracodawców decyduje się na przyznanie bonusów finansowych oraz dni wolnych – czy to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa? Państwowa Inspekcja Pracy uznała, że przyznawanie dodatkowego dnia wolnego dla osób, które zdecydują się na szczepienie przeciw COVID-19 nie narusza przepisów o równym traktowaniu pracowników. Mówi […]

Praca na urlopie rodzicielskim

Kobiety, które w czasie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę urodziły dziecko, mają prawo do skorzystania z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Czy jest możliwość podjęcia pracy w tym okresie? Na co warto zwrócić uwagę? Matka dziecka ma prawo do rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pod warunkiem, że ojciec dziecka podejmie się opieki nad dzieckiem. Warto zaznaczyć, […]

Zasady prowadzenia dokumentacji płacowej

Pracodawcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji związanej zarówno z przebiegiem zatrudnienia jak również dokumentacji płacowej. Co wchodzi w zakres dokumentacji płacowej? Dokumentacja płacowa składa m.in. z: – aktów decyzyjnych określających podstawowe zasady ustalania i obliczania należności obowiązujących w konkretnym zakładzie pracy; – przepisów normujących problematykę wynagradzania; – interpretacje urzędowe; – orzecznictwa sądowe w […]

Czym jest zakładowy plan kont?

Plan kont to zbiór, w którym zapisywane są wszystkie dane finansowe. Według niego można księgować wszystkie operacje finansowe. Jest to zdecydowanie niezbędne narzędzie, które daje nam najpotrzebniejsze informacje, aby poprawić zarządzanie swoją działalnością. Według ustawy o rachunkowości, każda firma powinna posiadać dokumentację, w której przyjęte są przez nią pewne zasady rachunkowości i prowadzenia ksiąg rachunkowych. […]

Urlop wychowawczy 2021

Jednym z uprawnień rodzicielskich w pracy jest urlop wychowawczy. Przysługuje zarówno matce jak i ojcu, ale także obojgu rodzicom, ale nie ma konieczności jego wykorzystania. Celem urlopu wychowawczego jest zapewnienie osobistej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z przepisami skorzystać z niego mogą rodzice dzieci do 6 roku życia . W większości przypadków z urlopu wychowawczego korzysta […]

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Wróć do strony głównej, aby zapoznać się z ofertą *** Wielu właścicieli firm obawia się Kontroli PIP, czyli Państwowej Inspekcji Pracy. Dlaczego? Na jakie obszary mają wpływ wyniki z przeprowadzonej kontroli? Państwowa Inspekcja Pracy jest polskim organem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a […]

Kadry i płace online

Sprawy związane z administracją pracowników oraz prowadzeniem ich akt osobowych powinny być dla pracodawcy istotną kwestią. Pracownicy dbają o prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i to od nich zależy znacznie rozwój podmiotu. Wielu pracodawców nie ma czasu na prowadzenie kadr i płac pracowników. Wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z kadr i płac online, które umożliwiają bezpieczne prowadzenie spraw […]

Kontakt