• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Prowadzenie akt osobowych 2019

W 2019 roku nastąpiły zmiany w prowadzeniu akt osobowych pracowników. Dotychczas pracodawca miał obowiązek przechowywania ich aż przez 50 lat. Aktualnie okres ten został skrócony do 10 lat. Warto jednak podkreślić, że dotyczy to pracowników zatrudnionych po 1. stycznia 2019 roku. W przypadku pracowników zatrudnionych w latach 1999-2018 czas przechowywania dokumentacji osobowej będzie mógł zostać […]

Kontakt