• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

“Pożyczenie pracownika”

Jednym ze sposobów na pozbycie się kosztów zatrudnienia jest tak zwane “pożyczenie pracownika” innemu pracodawcy. Dowiedzmy się zatem w jaki sposób można nie zwalniając, pozbyć się kosztów zatrudnienia. Sytuacja rynkowa oraz znaczny wzrost podaży pracowników staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Z tego względu duży odsetek pracowników zatrudniany jest czasowo. Znalazło się pewne rozwiązanie, […]

Obniżona wpłata do PPK

Zgodnie z ustawa o PPK, pracownik dokonywać musi wpłaty podstawowego finansowania do PPK, która wynosi 2% jego wynagrodzenia. Uczestnik ma jednak uprawnienie do obniżenia wpłaty, ze względu na niskie wynagrodzenie. Niższa opłata podstawowa do PPK możliwa jest, w przypadku gdy wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 […]

Czy mogę “od tak” wziąć urlop na żądanie? – prawa pracownika względem stosunku pracy

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują cztery dni urlopu na żądanie. Są to dni wolne, których pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi w wyznaczonym terminie. O zamiarze skorzystania z urlopu pracownik powinien poinformować pracodawcę najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Prawo do urlopu na żądanie ustanowione zostało przez Kodeks Pracy i stanowi obowiązek każdego […]

Kontakt