• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Praca w nadgodzinach – obowiązek czy dobra wola pracownika?

Z rozkładu czasu pracy pracownika wynika, że sobota to dzień wolny od pracy. Przyjąć należy zasadniczo 40 godzinny tydzień pracy, od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pracownik wykonuje zadania zawodowe w dni wolne – sobotę. Kodeks Pracy dopuszcza taką ewentualność, więc pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia takiemu […]

Kodeks Pracy – wybrane przepisy i interpretacja

Ciekawostki z zakresu urlopów wypoczynkowych i wynagrodzeń pracownika 1. Urlop wypoczynkowy, przysługujący w danym roku kalendarzowym powinien zostać wykorzystany jednorazowo. Na wniosek pracownika urlop podzielić można na części, przy czym co najmniej jedna nie może być krótsza niż 14 dni kalendarzowych. 2.Urlop zaległy przechodzi na kolejny rok jeżeli nie został wykorzystany, lecz w następnym roku […]

Kontakt