• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Odpowiedzialność pracownicza, a pracownik na umowę o pracę

Pracownik, który podpisuje umowę o pracę równocześnie nabywa określonych praw i obowiązków. Zadania, jakie wykonuje z tytułu umowy o pracę wykonywane muszą być w sposób należyty, utrzymując równocześnie ład i porządek. Jakie wyróżnia się rodzaje odpowiedzialności pracowniczej, które dotyczą pracownika? W specyfice zawierania umowy o pracę, czyli nawiązywania stosunku pracy leży odpowiedzialność za warunki pracy […]

Kontakt