• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Wynagrodzenie osobowe i nieosobowe

Jednym z ważniejszych działów w przedsiębiorstwie, jest dział kadr i płac, który jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się kwestiami związanymi z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń dla pracowników, sporządzaniem umów oraz rozliczaniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nie da się jednak ukryć, iż głównym obowiązkiem działu kadrowego jest wypłata wynagrodzeń pracowników za pracę, którą wykonali w danym […]

Potrącenia z wynagrodzenia – obowiązek czy zgoda pracownika?

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika jedynie w sytuacjach, które zostały jasno określone przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy. Potrącenie to inaczej uproszczenie rozliczenia pomiędzy dwoma podmiotami, które względem siebie są dłużnikami i wierzycielami. Potrącenie z wynagrodzenia pracownika podzielone zostało na dwie grupy: potrącenie wierzytelności, co do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa i operacja […]

Kontakt