• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Obniżona wpłata do PPK

Zgodnie z ustawa o PPK, pracownik dokonywać musi wpłaty podstawowego finansowania do PPK, która wynosi 2% jego wynagrodzenia. Uczestnik ma jednak uprawnienie do obniżenia wpłaty, ze względu na niskie wynagrodzenie. Niższa opłata podstawowa do PPK możliwa jest, w przypadku gdy wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 […]

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny oraz prywatny system stanowiący tzw. III filar całego mechanizmu emerytalnego. Warto zaznaczyć, że zgodnie z jego założeniem na przyszłe świadczenie emeryta składają się po części pracownik, pracodawca, a także państwo. Celem PKK jest zapewnienie pracownikom większej oraz wcześniejszej emerytury niż ma to miejsce w przypadku świadczenia w ramach ZUS. PKK […]

Kontakt