• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Jak działa w firmie Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy – państwowy celowy fundusz, którym zarządza Ministerstwo Pracy oraz Polityki Społecznej. Środki, które zostają na nim zgromadzona, następnie są przekazywane na cele wskazane w ustawie odnośnie promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy. Pieniądze zgromadzone na tytułowym funduszu są w głównej mierze przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych. Mowa zatem o działaniach takich, jak: – […]

Kontakt