• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Podstawowe uprawnienia wspólnika

Z posiadaniem statusu wspólnika łączy się szereg uprawnień, które można kategoryzować na: uprawnienia ustawowe i umowne – te pierwsze wynikają z mocy ustawy, podczas gdy drugie mają swoje źródło w odpowiednich ustaleniach umownych. uprawnienia udziałowe i osobiste – uprawnienia udziałowe są związane z samym udziałem i przysługują każdorazowo temu, któremu przysługuje udział, podczas gdy uprawnienia […]

Kontakt