• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Podatek u źródła

Zgodnie z ustawą, podatek u źródła trzeba pobrać w przypadku, kiedy podmiot, który nie jest polskim rezydentem uzyskuje w kraju dochody z tytułu: działalności i odsetek, z praw do projektów wynalazczych, praw autorskich, wzorów zdobniczych i znaków towarowych, z należności za udostępnienie tajemnicy procesu produkcyjnego, albo receptury, prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, naukowego lub handlowego, […]

Kontakt