• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Minimalna płaca w 2019 roku

Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym świadczeniem, jakie przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę. Pozwala ono na zaspokajanie potrzeb życiowych i daje swobodę w spełnianiu życiowych planów. Płaca to inaczej ogół wydatków pieniężnych i innych świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu zatrudnienia w podmiocie gospodarczym. Rozróżnia się płacę brutto -łączna kwota wynagrodzenia uwzględniająca obciążenia podatkowe i składki oraz […]

Kontakt