• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Jego forma w znacznej mierze zależy od rodzaju zawartej umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy, które ma na celu zakończyć istniejący stosunek pracy. Konieczne jest jednak zastosowanie odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zależy od: – rodzaju zawartej umowy, […]

Kontakt