• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Jakie są najważniejsze przepisy prawa pracy dotyczące kadr i płac?

Kadry i płace to ważny obszar działalności każdego pracodawcy, który wymaga znajomości przepisów prawnych i dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. W Polsce, główne przepisy dotyczące kadr i płac zawarte są w Kodeksie pracy oraz w ustawach i rozporządzeniach wydawanych na jego podstawie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich: 1. Kodeks pracy: jest to podstawowe źródło prawa […]

Jednolity Plik Kontrolny. Do czego służy?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny stanowi zbiór danych finansowych i księgowych. Tworzony jest za pomocą specjalnego programu komputerowego, który pozwala zachować mu odpowiednią strukturę oraz format. Po utworzeniu pliku JPK są one wysyłane do organów kontrolnych w wersji elektronicznej. Celem utworzenia i wdrożenia JPK jest zautomatyzowanie wysyłania informacji do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej. Oznacza […]

Zatrudniasz Ukrańców? Przeczytaj!

Obecnie trwają prace nad nowelizacją specustawy ukraińskiej. Celem wdrażania nowych rozwiązań jest uszczegółowienie przepisów obecnej ustawy w celu zwiększenia możliwości kontrolnych PIP. Zatrudniający obywateli Ukrainy będą zobowiązani do dopełnienia dodatkowych formalności wynikających z nawiązanego stosunku pracy. O czym mowa? Co warto wiedzieć? Nowelizacja przepisów określa wprowadzenie dodatkowego obowiązku polegającego na powiadomieniu o zatrudnieniu obywatela Ukrainy […]

Ustawa o obronie Ojczyzny

Od 2022 roku w Polsce zaczęła obowiązywać ustawa o obronie Ojczyzny. Ustawa ta mówi między innymi o działaniach, które podjąć można w związku z miejscem pracy. Nowe przepisy regulują procedurę między pracodawcą a pracownikiem związaną z obowiązkową służbą wojskową.  Obowiązkowa służba wojskowa jest konstytucyjnym obowiązkiem każdego obywatela Polski, z tego właśnie powodu, aby rozwiązać wiele […]

Ochrona przedemerytalna

Ochrona przedemerytalna – kogo obowiązuje? Ile lat musi mieć pracownik, aby podlegał ochronie przedemerytalnej? Przepisy prawne (art. 39 Kodeksu pracy) określają, że ochrona przedemerytalna dotyczy pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ochrona polega na tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę. Wiek emerytalny w Polsce: ➛ […]

Odmowa wykonania polecenia służbowego

Zatrudniając pracowników oczekujemy, że swoje obowiązki będą wypełniali sumiennie i zgodnie z przeznaczonym na nie czasem. Jednak są sytuacje, w których podwładny może nie zgodzić się na wypełnienie jednego ze swoich obowiązków. Odmowa wykonania polecenia służbowego – kiedy można tego dokonać?  Kodeks pracy jasno reguluje obowiązki, jakie należą do pracownika. Powinien on przestrzegać regulaminu pracy, […]

Jak zwiększyć bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prawidłowego oraz terminowego rozliczania się Urzędem Skarbowym. Istotnie należy zaznaczyć, że istnieje możliwość zwiększenia bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych. W jaki sposób? Dla wielu osób obowiązujące przepisy prawa podatkowego są skomplikowane i trudne do właściwej interpretacji. Warto zaznaczyć, że nieprawidłowa interpretacja przepisów prawa może spowodować poważne konsekwencje: naliczenie odsetek podatkowych ustalenie dodatkowego zobowiązania […]

Urlop macierzyński w przypadku adopcji

Czym jest adopcja? To forma przyjęcia do rodziny osoby obcej (często w wieku dziecięcym). Proces adopcji regulują przepisy kodeksu rodzinnego oraz opiekuńczego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżniamy: – przysposobienie pełne rozwiązywalne – przysposobienie niepełne – przysposobienie pełne nierozwiązywalne Czy w przypadku adopcji przysługuje urlop macierzyński? Tak, przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego w […]

Wymiar czasu pracy 2022

Wymiar czasu pracy pozwala ustalić minimalną liczbę dni wolnych oraz dni pracy w danym okresie rozliczeniowym. Działy kadrowe zobowiążane są do kontrolowania, aby liczba przyjętnej normy czasu pracy nie została przekroczona. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy przecięty czas pracy to 8 godzin dziennie (biorąc pod uwagę pięciodniowy tydzień pracy [etat]). W tym przypadku standardowa norma […]

Czternasta emerytura w 2022 r.

Zgodnie z ogłoszoną informacją przez premiera w 2022 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. Jej wypłata ma zostać wypłacona na podobnych zasadach jak w 2021 roku. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 107 proc., dzięki czemu świadczenia wzrosną o 7 procent. Wypłaty mają nastąpić jesienią lub późnym latem. Warto zaznaczyć, że wypłata czternastej emerytury jest […]

Kontakt