• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy

Czy pandemia oraz jej skutki obniżenia wymiaru czasu pracy wpłynąć na liczbę dni urlopu wypoczynkowego? Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Pracodawca powinien liczyć się z konsekwencjami nieudzielenia urlopu lub nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zmniejszenie wymiaru czasu pracy skutkuje zmniejszeniem nie tylko wynagrodzenia ale także urlopu. […]

Kontakt