• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Opóźnienie w wypłacaniu wynagrodzenia – konsekwencje

Terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę stanowi podstawowy obowiązek pracodawcy, wynikający z kodeksy pracy. Miejsce, sposób oraz termin wypłaty najczęściej określany jest w regulaminie pracy lub podaje się go w informacji o warunkach zatrudnienia. Zatrudniający, który nie stosuje się do ustaleń musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że pracownik, któremu zalegamy […]

Kontakt