• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Zwolnienie pracownika za nieusprawiedliwione godziny pracy

Przyczyna nieobecności pracownika w zakładzie pracy może być znana z góry, gdyż może wynikać z różnych zdarzeń np. planowany zabieg medyczny, wezwanie pracownika do sądu itp. Jeśli taka przyczyna znana jest jeszcze przed samą nieobecnością w pracy, pracodawca udziela pracownikowi na ten dzień zwolnienia od pracy lub urlopu wypoczynkowego, czy w niektórych przypadkach bezpłatnego. UWAGA! […]

Kontakt