• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Nagana w pracy

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zobowiązani są do wykonywania obowiązków. Wszystkie powierzone zadania muszą być wykonywane sumiennie oraz rzetelnie. Co czeka niezdyscyplinowanych pracowników? Jakie kary porządkowe może zaproponować pracodawca? W Kodeksie Pracy możemy znaleźć informacje o odpowiedzialności porządkowej pracowników. Art. 108-113 wymienia kary jakie może zastosować pracodawca: – upomnienia – nagana w przypadku […]

Kontakt