• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Zmiany dla młodocianych pracowników

Wynagrodzenie dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, zostanie zwiększone o 1 punkt procentowy. Ustawa będzie obowiązywać od 1 września 2019 roku. Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące podwyżki obejmuje również możliwość ubiegania się przez pracodawców o refundację kosztów z Funduszu Pracy.  Podwyżki otrzymają osoby między 15 a 18 rokiem życia, a ich wynagrodzenie […]

Kontakt