• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Limity amortyzacji samochodu osobowego i podatek VAT

Od roku 2019 wprowadzono nowy limit amortyzacji samochodów osobowych. Wynosi on 150 tysięcy złotych. Do końca 2018 roku limit wynosił 20 tysięcy euro. Samochody osobowe o wartości większej niż ustalony limit będą miały ujmowane odpisy amortyzacyjne w proporcji do ustalonego limitu. Aby dodać pojazd do środków trwałych należy najpierw sporządzić oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku […]

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski został wprowadzony naprzeciw osobom, które chcą powiększyć rodzinę. Co istotne, urlop ten przysługuje zarówno matce, jak i ojcu, stąd właśnie jego nazwa: rodzicielski. Z urlopu tego można skorzystać bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, w wymiarze 32 bądź 34 tygodnie w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. W przypadku, gdy z urlopu […]

Urlop macierzyński 

Urlop macierzyński przysługuje pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Rozpoczyna się w dniu porodu, a jego wymiar zależy od tego, ile pracownica urodziła dzieci przy jednym porodzie. jedno dziecko – 20 tygodni, dwójka dzieci – 31 tygodni, trójka dzieci – 33 tygodnie, czwórka dzieci – 35 tygodnie, piątka i więcej dzieci – […]

Lek na wakaty w administracji?

Niskie zarobki i żmudny proces rekrutacji zdecydowanie zniechęcają do ubiegania się o miejsce w administracji. Według raportu o stanie służby cywilnej przeprowadzonego w 2018 roku obecne metody zajmują zbyt dużo czasu, a zarazem są nieefektywne. Nabór na wolne stanowiska odbywa się w formie papierowej, nie wykorzystując przy tym technologii, co nie jest atrakcyjną wizją dla […]

Karta podatkowa – dla kogo?

Warto wiedzieć, że karta podatkowa nie jest formą opodatkowania dostępną dla każdego. Aby móc przy jej pomocy rozliczyć się z fiskusem, przedsiębiorca nie może m.in. wytworzyć wyrobów opodatkowanych akcyzą. Firma musi też funkcjonować na terenie Polski. Dodatkowo, karta podatkowa jest dostępna wyłącznie dla firm prowadzących działalność w zakresie dwunastu działów określonych w obwieszeniu ministra finansów. […]

Kontakt