• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Umowa o pracę – najważniejsze informacje

Jednym ze sposobów nawiązywania stosunku pracy jest umowa o pracę. Czynność ta polega na złożeniu odpowiednich oświadczeń woli przez pracownika oraz pracodawcę – pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wyróżniamy: 1. Umowy bezterminowe – na czas nieokreślony 2. Umowy terminowe – na okres próbny, na czas […]

Kontakt