• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Ważne informacje o fakturach

Każdą fakturę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla siebie, a drugi dla Klienta. Fakturę należy wystawić do 15 dnia miesiąca, który następuje po tym, w którym wykonano usługę lub dostarczono nabywcy towaru, jeśli faktury będą wystawione na początku każdego miesiąca dla wszystkich klientów łatwiej będzie monitorować koniec terminów płatności i czasu, w którym […]

Kontakt