• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, których zasady regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. Przedmiotem zlecenia jest zobowiązanie jednej osoby do wykonania określonej czynności prawnej dla innego podmiotu. Warunki podejmowanych działań zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy regulowane są zapisami w umowie. Strony umowy zlecenia: – osoby fizyczne – osoby prawne Warunkiem jest, aby posiadały zdolność do czynności prawnych. […]

Kontakt