• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Jakie różnice można dostrzec pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym, a minimalnym?

Każdy pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie pracowników zobowiązany jest do wypłacania im należnych świadczeń tytułem wynagrodzenia. Płaca zasadnicza stanowi podstawowy i obowiązkowy składnik ustalany na podstawie umowy o pracę. Warunki dokładnie określone są także w regulaminach zakładowych. Wynagrodzenie określone jest z reguły w stawce godzinowej lub miesięcznej. Świadczenie wypłacane jest w takiej samej wysokości […]

Karta podatkowa – dla kogo?

Warto wiedzieć, że karta podatkowa nie jest formą opodatkowania dostępną dla każdego. Aby móc przy jej pomocy rozliczyć się z fiskusem, przedsiębiorca nie może m.in. wytworzyć wyrobów opodatkowanych akcyzą. Firma musi też funkcjonować na terenie Polski. Dodatkowo, karta podatkowa jest dostępna wyłącznie dla firm prowadzących działalność w zakresie dwunastu działów określonych w obwieszeniu ministra finansów. […]

Zezwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca

Pracodawca chcący zatrudnić w swojej firmie obcokrajowca, musi zmierzyć się z koniecznością wyrobienia dla niego zezwolenia na pracę. Obowiązek ten leży po stronie przedsiębiorcy, gdyż to on zobowiązany jest do złożenia dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim. Posiadanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca jest wymagane w trakcie zawarcia umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Jak to […]

RODO – definicja i funkcjonowanie w społeczeństwie

1. Czym jest RODO? Bez wątpienia jest to jeden z najgłośniejszych i najważniejszych tematów, który ostatnio bardzo głośno „żyje” w środowisku biznesowym. Warto jednak wiedzieć, iż kwestie te dotyczą każdego z nas. Zachęcamy zatem do zapoznania się z dalszą częścią naszego artykułu, w którym znacznie przybliżamy ową kwestię. 2. RODO – definicja Skrót RODO oznacza […]

Księgowość czy kadry – co wybrać?

Specjalista ds. kadr i płac specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu obsługi wszystkich pracowników i innych osób zatrudnionych w firmie. Sporządza umowy, wystawia świadectwa pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, nalicza listy płac, odprowadza składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, sprawdza rozliczenia delegacji, prowadzi dokumentację pracowniczą. Sprawuje nadzór nad badaniami lekarskimi pracowników, szkoleniami […]

Istota „Emerytury Matczynej”

Jak zapewne Państwo wiedzą, rząd wdrożył w życie nowe świadczenie, a mianowicie „Emeryturę Matczyną”, która będzie przyznawana matkom, które urodziły co najmniej czworo dzieci, a które ze względu na wychowanie swojego potomstwa, zrezygnowały z zatrudnienia, bądź nigdy go nie podjęły. Ważną informacją jest to, iż owe świadczenie nie jest obowiązkowe ani odgórnie narzucane przez państwo. […]

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie to forma zatrudnienia, na którą decyduje się coraz więcej osób. Pojęcie “samozatrudnienie” używane jest jednak niezwykle rzadko. Zazwyczaj nazywane jest ono prowadzeniem działalności gospodarczej. Polskie przepisy nie definiują pojęcia samozatrudnienia. Uznawane jest jednak za nie podjęcie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, którą prowadzi we własnym imieniu, na własny rachunek oraz na własne ryzyko. Różnice […]

Minimalna płaca w 2019 roku

Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym świadczeniem, jakie przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę. Pozwala ono na zaspokajanie potrzeb życiowych i daje swobodę w spełnianiu życiowych planów. Płaca to inaczej ogół wydatków pieniężnych i innych świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu zatrudnienia w podmiocie gospodarczym. Rozróżnia się płacę brutto -łączna kwota wynagrodzenia uwzględniająca obciążenia podatkowe i składki oraz […]

Dokumentacja pracownicza – części

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji swoich pracowników. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego jakie elementy składają się na te akta oraz w jaki sposób należy je prowadzić. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku odnośnie dokumentacji pracowniczej akta pracownicze powinny być podzielone na 4 […]

Prowadzenie akt osobowych 2019

W 2019 roku nastąpiły zmiany w prowadzeniu akt osobowych pracowników. Dotychczas pracodawca miał obowiązek przechowywania ich aż przez 50 lat. Aktualnie okres ten został skrócony do 10 lat. Warto jednak podkreślić, że dotyczy to pracowników zatrudnionych po 1. stycznia 2019 roku. W przypadku pracowników zatrudnionych w latach 1999-2018 czas przechowywania dokumentacji osobowej będzie mógł zostać […]

Kontakt