• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Rozliczanie nadgodzin

O nadgodzinach mówimy jeżeli pracownik w ciągu dnia pracował dłużej niż przewiduje jego norma czasu oraz harmonogram. Do nadgodzin nie można zaliczyć czasu, w którym pracownik został dłużej z własnej inicjatywy lub o którym nie poinformowano pracodawcę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy limit nadgodzin w ciągu tygodnia nie może przekraczać 8h, a w ciągu […]

Kontakt