• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Czym jest FGŚP?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest państwowym funduszem, który został stworzony w celu ochrony pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Podstawa Prawna: Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2016 o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 7) W przypadku roszczeń ze strony pracownika FGŚP realizuje dwa zadania: […]

Kontakt