• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktury?

Najważniejszą rzeczą przy wystawieniu faktury jest to, aby robić to poprawnie i rzetelnie. Należy pamiętać, że prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać określone przez odpowiednie zarządzenia elementy. Wśród nich znajdują się m.in. stawka podatku VAT, dane stron, ilość sprzedanych towarów lub usług. Bardzo ważne jest, aby w fakturze znajdowały się wszystkie niezbędne elementy określone przez ustawę. […]

Ważne informacje o fakturach

Każdą fakturę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla siebie, a drugi dla Klienta. Fakturę należy wystawić do 15 dnia miesiąca, który następuje po tym, w którym wykonano usługę lub dostarczono nabywcy towaru, jeśli faktury będą wystawione na początku każdego miesiąca dla wszystkich klientów łatwiej będzie monitorować koniec terminów płatności i czasu, w którym […]

Faktura na żądanie

Faktura na żądanie regulowana jest zasadami zgromadzonymi w Ustawie o VAT. W tej regulacji państwowej znaleźć można spis wszystkich transakcji, które z mocy polskiego prawa dokumentowane być muszą fakturami. Warto zapamiętać, że w przypadku relacji na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca bezwzględny obowiązek sporządzania faktury występuje u przedsiębiorców sprzedających towary lub usługi innej firmie.  Jeśli chodzi o realizację […]

Kontakt