• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Zwolnienie pracownika, który porzucił pracę

Przepisy prawa nie przewidują rozwiązania umowy o pracę, które następuje automatycznie po porzuceniu pracy przez osobę zatrudnioną. Pojawiają się więc wątpliwości jakie kroki należy podjąć – co z urlopem, jakie wypowiedzenie należy zastosować? Już jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności stanowi podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego. Zgodnie z przyjętymi praktykami, najpóźniej drugiego dnia pracownik powinien poinformować o przyczynie […]

Kontakt