• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zwolnienie pracownika, który porzucił pracę

Przepisy prawa nie przewidują rozwiązania umowy o pracę, które następuje automatycznie po porzuceniu pracy przez osobę zatrudnioną. Pojawiają się więc wątpliwości jakie kroki należy podjąć – co z urlopem, jakie wypowiedzenie należy zastosować? Już jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności stanowi podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego. Zgodnie z przyjętymi praktykami, najpóźniej drugiego dnia pracownik powinien poinformować o przyczynie […]

Dyscyplinarka

Dyscyplinarka stanowi jedno z rozwiązań umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jest to szczególny sposób zakończenia stosunku pracy, który powinien być stosowany z ostrożnością. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy musi zostać spełnione wiele wymogów, aby ten rodzaj zwolnienia został dokonany zgodnie z obowiązującym prawem. Należą do nich m.in.: – wymóg „pisemności” oświadczenia pracodawcy […]

Kontakt