• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Amortyzacja liniowa

Amortyzacja zaliczana jest do kategorii kosztowej, która pomniejsza podstawę do opodatkowania. O metodzie amortyzacji decyduje sam przedsiębiorca, jednak najczęściej stosowaną i najprostszą formą amortyzacji jest amortyzacja liniowa. Polega ona na tym, że należący do firmy środek trwały zużywa się w taki sam sposób przez cały okres eksploatacji. Oznacza to, że odpisy amortyzacyjne są takie same […]

Kontakt