• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Elektroniczne akta osobowe

Do 2019 roku przedsiębiorcy mieli możliwość prowadzenia w swojej firmie akt osobowych w formie elektronicznej, nie zwalniało ich to jednak z obowiązku prowadzenia dokumentacji w formie tradycyjnej. Większość z nich pozostawała więc na gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji tylko w wersji papierowej aby ograniczyć pracę. W 2019 roku obowiązek ten zniesiono, a co za tym idzie […]

Prowadzenie akt osobowych 2019

W 2019 roku nastąpiły zmiany w prowadzeniu akt osobowych pracowników. Dotychczas pracodawca miał obowiązek przechowywania ich aż przez 50 lat. Aktualnie okres ten został skrócony do 10 lat. Warto jednak podkreślić, że dotyczy to pracowników zatrudnionych po 1. stycznia 2019 roku. W przypadku pracowników zatrudnionych w latach 1999-2018 czas przechowywania dokumentacji osobowej będzie mógł zostać […]

Kontakt