• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Elektroniczne akta osobowe

Do 2019 roku przedsiębiorcy mieli możliwość prowadzenia w swojej firmie akt osobowych w formie elektronicznej, nie zwalniało ich to jednak z obowiązku prowadzenia dokumentacji w formie tradycyjnej. Większość z nich pozostawała więc na gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji tylko w wersji papierowej aby ograniczyć pracę. W 2019 roku obowiązek ten zniesiono, a co za tym idzie […]

Dokumentacja pracownicza – części

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji swoich pracowników. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego jakie elementy składają się na te akta oraz w jaki sposób należy je prowadzić. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku odnośnie dokumentacji pracowniczej akta pracownicze powinny być podzielone na 4 […]

Kontakt