• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Świadectwo pracy – kto wystawia i dla kogo?

Zakończenie współpracy, która odbywała się na podstawie stosunku pracy z pracownikiem poświadczona musi być świadectwem pracy. Obowiązek wystawienia i doręczenia takiego świadectwa spoczywa w rękach pracodawcy. Do jego zadań należy wyrobienie dokumentu w wyznaczonym terminie, a treść zgodna musi być z wytycznymi, jakie zawarte zostały w odpowiednich przepisach.
Świadectwo pracy to dokument, który pozwala na zaprezentowanie doświadczenia zawodowego, realizowanych obowiązków oraz innych istotnych informacji kolejnemu pracodawcy, z którym rozpoczyna się współpracę. W świadectwie poza informacjami dotyczącymi okresu zatrudnienia znajdują się także przyczyny zakończenia współpracy, które mogą się okazać istotne dla kolejnego pracodawcy.

Świadectwo pracy to dokument zbiorczy – jego celem jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich istotnych informacji dotyczących zatrudnienia danej osoby w konkretnym przedsiębiorstwie. W dokumencie więc wyszczególnione mogą zostać informacje takie jak świadczenia wykorzystane przez pracownika, czas pracy oraz wymiar etatu.

Kontakt